ISLAMISCHES BESTATTUNGSINSTITUT
Bestattungen und Überführungen in alle islamischen Länder
Erledigung aller Formalitäten


CENAZE NAKİL ve DEFİN SERVİSİ
 
  
  BREMEN - HAMBURG - NIEDERSACHSEN - NORDRHEIN WESTFALEN  

TAZİYE (BAŞSAĞLIĞI DİLEMEK) TE ÖLÇÜ

Taziyet, vefat etmiş bir kimsenin hayattaki yakınlarına "Başınız sağ olsun" şeklinde dilekte ve sabır tavsiyesinde bulunmakdır.

Bu, İslami bir vazife ve insânî bir davranıştır. Bunu yerine getirirken cenazenin yakınlarının ve onlara taziyette bulunacak kimselerin dikkat etmesi gereken bazı ölçüler bulunmaktadır. Bu medenî vazifeyi yerine getirirken İslâmî ölçüleri dikkate almak, Hakk'ın katında makbul ve halkın yanında mahbub olmamıza vesile olur.
   
  Bu ölçüleri şöyle sıralayabiliriz:
a. Vefat eden kimsenin yakını bulunan şahıs, üç günü geçmemek üzere evinde oturup başsağlığı dileğini arzetmeye gelenleri kabul edip onların samimi tavsiyelerine uyarak sabır göstermelidir. Bu vazife ancak bir defa yapılır ve bu zaman içerisinde ifâ edilir. Şayet cenazenin yakını bulunan şahıs taşrada ise, ancak o zaman üç günden sonra da başsağlığı dilenebilir. Başınız sağ olsun, dileği müstehap bulunmaktadır.
   
b. Bu vazifenin kabristanda veya cenaze evinin önünde yapılması, bid'attır. Bu sebeple de oralarda yapılması mekruh görülmektedir (Büyük İslam İlmihali)
   
c. Taziyet sırasında "Allah Teâlâ sizlere sabrı cemil, ecr-i cezil ve uzun ömürler ihsan etsin" şeklinde duada bulunmak da güzel görülmüştür.
   
d. Cenaze çıkan evde birinci, üçüncü veya yedinci günlerde ziyafet tertibi mekruh görülmektedir. Bu ifadeyi daha net bir hale getirmek isteriz. Vefat eden şahsın yakınlarının o hafta içinde yemek ziyafeti yapmaları sünnete aykırıdır, Bu gibi yanlış uygulamaları yapmamalı, yapılan muhitlerde ziyafete katılmamalıdır.Bunda ki gaye acılı aileye yemek hususunda da yük olamamak içindir. Zira ailenin bu acılı günlerinde yemek yada başka şeylerle meşkul olmaları ağır gelir.

Bunun doğru olan ve sünnete uygun bulunan şekli, komşuların ve uzak akrabadan bulunan kimselerin yemek hazırlayıp cenaze evine getirmeleri ve onların acılarını paylaşarak yemek yemeleri hususunda ısrarda bulunmalarıdır.

Peygamber (s.a.v.), Câfer (r.a.)'in şehîd olduğu günde, onun hane halkı için yemek hazırlamalarını kendi ehli beytine emretmiş bulunmaktadır.

Hadis-i şerifin meâlini bilgi ve belge teşkil etmesi bakımından arzedelim: "Cafer'in ev halkı için yemek hazırlayınız. Zira onların başına kendilerini meşgul eden (elim bir hadise) gelmiş bulunmaktadır"

 

 

2006-2023 © Akabe-Sevgi Islamische Bestattungen